Geen producten (0)

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van boutiquebusquet.nl/delerentas.nl (zie uitzonderingen hieronder). Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van boutiquebusquet.nl/delerentas.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie op boutiquebusquet.nl/delerentas.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. boutiquebusquet.nl/delerentas.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. boutiquebusquet.nl/delerentas.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Deze hoofdpagina van de webshop maakt gebruik van een aantal licentievrije afbeeldingen verkregen via unsplash.nl, voor meer informatie: Deze kunnen gebruikt worden zoals in de licentievoorwaarden omschreven: https://unsplash.com/license.